CPR/DoP Brannklassifisering

Elis Elektro følger CPR  EN50575 . Våre produkter overholder kravene til det europeiske CPR-direktivet. Dette gjelder blant annet installasjonskabel, signalkabel og kommunikasjonskabel for permanent installasjon i bygninger. Kravet i Norge pr. dags dato kan deles i to grupper: Eca - omfatter typisk standard PVC kabler Dca s2d2a2  - omfatter typisk kabler  som er halogenfrie Hvilke kabler som kan brukes, og i hvilke typer bygg, vil fremgå av oppdaterte regelverk og standarder. Mer informasjon om CPR direktivet: CPR direktivet info.pdf Les mer