Dokumenter

Elis Elektro følger CPR  EN50575 .
Våre produkter overholder kravene til det europeiske CPR-direktivet.

Dette gjelder blant annet installasjonskabel, signalkabel og kommunikasjonskabel for permanent installasjon i bygninger. Kravet i Norge pr. dags dato kan deles i to grupper:
Eca – omfatter typisk standard PVC kabler
Dca s2d2a2  – omfatter typisk kabler  som er halogenfrie
Hvilke kabler som kan brukes, og i hvilke typer bygg, vil fremgå av oppdaterte regelverk og standarder.

Mer informasjon om CPR direktivet:
CPR direktivet info.pdf