Avisoleringsapparat og transformator

Abisofix, avisoleringsapparat for emaljeisolert eller glassomspunnet vikletråd, motstandstråd, lisse og koplingstråd.
Avisoleringen skjer ved hjelp av et roterende knivhode med 3 hardmetallkniver som avhengig av hastighet går mer eller mindre sammen om tråden. Rotasjonshastighet innstilles på separat trafo.
Til lisse og koplingstråd trenges ekstrautstyr.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Abisofix, avisoleringsapparat for emaljeisolert eller glassomspunnet vikletråd, motstandstråd, lisse og koplingstråd. Avisoleringen skjer ved hjelp av et roterende knivhode med 3 hardmetallkniver som avhengig av hastighet går mer eller mindre sammen om tråden. Rotasjonshastighet innstilles på separat trafo. Til lisse og koplingstråd trenges ekstrautstyr.
Abisofix, avisoleringsapparat for emaljeisolert eller glassomspunnet vikletråd, motstandstråd, lisse og koplingstråd. Avisoleringen skjer ved hjelp av et roterende knivhode med 3 hardmetallkniver som avhengig av hastighet går mer eller mindre sammen om tråden. Rotasjonshastighet innstilles på separat trafo. Til lisse og koplingstråd trenges ekstrautstyr.
Abisofix, avisoleringsapparat for emaljeisolert eller glassomspunnet vikletråd, motstandstråd, lisse og koplingstråd. Avisoleringen skjer ved hjelp av et roterende knivhode med 3 hardmetallkniver som avhengig av hastighet går mer eller mindre sammen om tråden. Rotasjonshastighet innstilles på separat trafo. Til lisse og koplingstråd trenges ekstrautstyr.
Abisofix, avisoleringsapparat for emaljeisolert eller glassomspunnet vikletråd, motstandstråd, lisse og koplingstråd. Avisoleringen skjer ved hjelp av et roterende knivhode med 3 hardmetallkniver som avhengig av hastighet går mer eller mindre sammen om tråden. Rotasjonshastighet innstilles på separat trafo. Til lisse og koplingstråd trenges ekstrautstyr.
Abisofix, avisoleringsapparat for emaljeisolert eller glassomspunnet vikletråd, motstandstråd, lisse og koplingstråd. Avisoleringen skjer ved hjelp av et roterende knivhode med 3 hardmetallkniver som avhengig av hastighet går mer eller mindre sammen om tråden. Rotasjonshastighet innstilles på separat trafo. Til lisse og koplingstråd trenges ekstrautstyr.
Abisofix, avisoleringsapparat for emaljeisolert eller glassomspunnet vikletråd, motstandstråd, lisse og koplingstråd. Avisoleringen skjer ved hjelp av et roterende knivhode med 3 hardmetallkniver som avhengig av hastighet går mer eller mindre sammen om tråden. Rotasjonshastighet innstilles på separat trafo. Til lisse og koplingstråd trenges ekstrautstyr.
Abisofix, avisoleringsapparat for emaljeisolert eller glassomspunnet vikletråd, motstandstråd, lisse og koplingstråd. Avisoleringen skjer ved hjelp av et roterende knivhode med 3 hardmetallkniver som avhengig av hastighet går mer eller mindre sammen om tråden. Rotasjonshastighet innstilles på separat trafo. Til lisse og koplingstråd trenges ekstrautstyr.

Abisofix, avisoleringsapparat for emaljeisolert eller glassomspunnet vikletråd, motstandstråd, lisse og koplingstråd.
Avisoleringen skjer ved hjelp av et roterende knivhode med 3 hardmetallkniver som avhengig av hastighet går mer eller mindre sammen om tråden. Rotasjonshastighet innstilles på separat trafo.
Til lisse og koplingstråd trenges ekstrautstyr.