Festeplate for datauttak, til kabelbaner

Festeplate med bøybare lepper, som låser under rennekanten.

MP-954 SK (Keystone)
MP-954 SL (Actassi)
MP-954 VK (Keystone)
MP-954 VL (Actassi)

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Festeplate med bøybare lepper, som låser under rennekanten.
Festeplate med bøybare lepper, som låser under rennekanten.
Festeplate med bøybare lepper, som låser under rennekanten.
Festeplate med bøybare lepper, som låser under rennekanten.

Festeplate med bøybare lepper, som låser under rennekanten.

MP-954 SK (Keystone)
MP-954 SL (Actassi)
MP-954 VK (Keystone)
MP-954 VL (Actassi)