Festeplate for datauttak, til kabelbaner

Festeplate med bøybare lepper, som låser under rennekanten.

MP-954 SK (Keystone)
MP-954 SL (Actassi)
MP-954 VK (Keystone)
MP-954 VL (Actassi)

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Festeplate datauttak Keystone MP-954SK
Festeplate datauttak Lexcom MP-954VL
Festeplate datauttak Lexcom MP-954SL
Festeplate datauttak Keystone MP-954VK

Festeplate med bøybare lepper, som låser under rennekanten.

MP-954 SK (Keystone)
MP-954 SL (Actassi)
MP-954 VK (Keystone)
MP-954 VL (Actassi)