Føringsbøyle til 19″ stativ

Føringsbøylen brukes for å holde sammen kabler på 19″ stativ. Den er monteringsvennlig på kabelstøtter eller hjørneprofiler.

Tips! Ved flere paralelle stativ kan føringsbøylen brukes for å binde sammen stativene og gi en felles ”nedføringskanal».

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Føringsbøyle 19" Elz MP-869E
Føringsbøyle 19" Hvit MP-869V

Tilleggsinformasjon

Hvitlakkert

RAL 9010

Elzink (E)

10 µm

Føringsbøylen brukes for å holde sammen kabler på 19″ stativ. Den er monteringsvennlig på kabelstøtter eller hjørneprofiler.

Tips! Ved flere paralelle stativ kan føringsbøylen brukes for å binde sammen stativene og gi en felles ”nedføringskanal».