Forsterkningsvinkel til potensialkobling

Forsterkningsvinkel gir en kraftigere fastspenning rundt det objektet man skal koble til, og bør brukes der
det er mulig.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Forsterkningsvinkel gir en kraftigere fastspenning rundt det objektet man skal koble til, og bør brukes der det er mulig.
Forsterkningsvinkel gir en kraftigere fastspenning rundt det objektet man skal koble til, og bør brukes der det er mulig.

Teknisk informasjon:

Materiale
Alusink (AZ158) 25 µm (maks miljøklasse C4)
Syrefast (R) miljøklasse C5I/C5M

Forsterkningsvinkel gir en kraftigere fastspenning rundt det objektet man skal koble til, og bør brukes der
det er mulig.