Kabelstige 6 m med perforforerte trinn

MP-S, MP-PZ og MP-PAZ

Kabelstige med perforerte trinn, trinn 2 og 4 i hver ende, i 6m lengde.

MP-S = Sendzimirforsinket
MP-PZ = Varmforsinket
MP-PAZ = Alusink

Oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.
MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht. svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.
For nedbøying i mm, se tabell

Kan på forespørsel lakkeres i ønsket farge.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Kabelstige S 200 Sendz 6m MP-102 S6
Kabelstige S 300 Sendz 6m MP-103 S6
Kabelstige S 400 Sendz 6m MP-104 S6
Kabelstige S 500 Sendz 6m MP-105 S6
Kabelstige S 600 Sendz 6m MP-106 S6
Kabelstige PZ 200 Varmf 6m MP-152PZ
Kabelstige PZ 300 Varmf 6m MP-153PZ
Kabelstige PZ 400 Varmf 6m MP-154PZ
Kabelstige PZ 500 Varmf 6m MP-155PZ
Kabelstige PZ 600 Varmf 6m MP-156PZ
Kabelstige PAZ 200 Alus 6m MP-152PAZ
Kabelstige PAZ 300 Alus 6m MP-153PAZ
Kabelstige PAZ 400 Alus 6m MP-154PAZ
Kabelstige PAZ 500 Alus 6m MP-155PAZ
Kabelstige PAZ 600 Alus 6m MP-156PAZ

Tilleggsinformasjon

Trinnavstand

c-c 250 mm

Vangehøyde

56 mm

Bruddlast

= 1,7 ggr makslast

Godstykkelse

1,25 mm

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv)

20 µm (maks miljøklasse C2)

Varmforsinket

60 µm (maks miljøklasse C4)

Alusink (AZ158)

25 µm

Kabelstige med perforerte trinn, trinn 2 og 4 i hver ende, i 6m lengde.

MP-S = Sendzimirforsinket
MP-PZ = Varmforsinket
MP-PAZ = Alusink

Oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.
MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht. svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.
For nedbøying i mm, se tabell

Kan på forespørsel lakkeres i ønsket farge.