Kabelstige 6 m med perforforerte trinn

MP-S, MP-PZ og MP-PZ4

Kabelstige med perforerte trinn, trinn 2 og 4 i hver ende er tette.

MP-S = Sendzimirforsinket
MP-PZ = Varmforsinket
MP-PZ4 = Z4

Oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.
MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht. svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.
For nedbøying i mm, se tabell

Kan på forespørsel lakkeres i ønsket farge.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Kabelstige S 200 Sendz 6m MP-102S6
Kabelstige S 300 Sendz 6m MP-103S6
Kabelstige S 400 Sendz 6m MP-104S6
Kabelstige S 500 Sendz 6m MP-105S6
Kabelstige S 600 Sendz 6m MP-106S6
Kabelstige PZ 200 Varmf 6m MP-152PZ
Kabelstige PZ 300 Varmf 6m MP-153PZ
Kabelstige PZ 400 Varmf 6m MP-154PZ
Kabelstige PZ 500 Varmf 6m MP-155PZ
Kabelstige PZ 600 Varmf 6m MP-156PZ
Kabelstige 200 PZ4 6m MP-152PZ4
Kabelstige 300 PZ4 6m MP-153PZ4
Kabelstige 400 PZ4 6m MP-154PZ4
Kabelstige 500 PZ4 6m MP-155PZ4
Kabelstige 600 PZ4 6m MP-156PZ4

Tilleggsinformasjon

Trinnavstand

c-c 250 mm

Vangehøyde

56 mm

Bruddlast

= 1,7 ggr makslast

Godstykkelse

1,25 mm

Sendzimirforsinket (Z270)

20 µm (maks miljøklasse C2) (også kalt pregalv)

Varmforsinket

60 µm (maks miljøklasse C4)

Z4

motsvarer minimum 85 µm varmforsinket

Kabelstige med perforerte trinn, trinn 2 og 4 i hver ende er tette.

MP-S = Sendzimirforsinket
MP-PZ = Varmforsinket
MP-PZ4 = Z4

Oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.
MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht. svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.
For nedbøying i mm, se tabell

Kan på forespørsel lakkeres i ønsket farge.