Kabelstige 6 m med tette trinn

MP-TS, MP-Z og MP-AZ

Kabelstige med tette trinn i 6m lengde, oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.

MP-S = Sendzimirforsinket
MP-PZ = Varmforsinket
MP-AZ = Alusink

MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht. svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.
For nedbøying i mm, se tabell

Kan på forespørsel lakkeres i ønsket farge.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Kabelstige TS 200 Sendz 6m MP-152 S
Kabelstige TS 300 Sendz 6m MP-153 S
Kabelstige TS 400 Sendz 6m MP-154 S
Kabelstige TS 500 Sendz 6m MP-155 S
Kabelstige TS 600 Sendz 6m MP-156 S
Kabelstige Z 200 Varmf 6m MP-152 Z
Kabelstige Z 300 Varmf 6m MP-153 Z
Kabelstige Z 400 Varmf 6m MP-154 Z
Kabelstige Z 500 Varmf 6m MP-155 Z
Kabelstige Z 600 Varmf 6m MP-156 Z
Kabelstige AZ 200 Alusink 6m MP-152AZ
Kabelstige AZ 300 Alusink 6m MP-153AZ
Kabelstige AZ 400 Alusink 6m MP-154AZ
Kabelstige AZ 500 Alusink 6m MP-155AZ
Kabelstige AZ 600 Alusink 6m MP-156AZ

Tilleggsinformasjon

Trinnavstand

c-c 250 mm

Vangehøyde

56 mm

Bruddlast

= 1,7 ggr makslast

Godstykkelse

1,25 mm

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv)

20 µm (maks miljøklasse C2)

Varmforsinket

60 µm (maks miljøklasse C4)

Alusink (AZ158)

25 µm (maks miljøklasse C4)

Kabelstige med tette trinn i 6m lengde, oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.

MP-S = Sendzimirforsinket
MP-PZ = Varmforsinket
MP-AZ = Alusink

MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht. svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.
For nedbøying i mm, se tabell

Kan på forespørsel lakkeres i ønsket farge.