Kabelstige 6 m med tette trinn

MP-TS, MP-Z og MP-Z4

Kabelstige med tette trinn i 6m lengde, oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.

MP-S = Sendzimirforsinket
MP-Z = Varmforsinket
MP-Z4 = Z4

MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht. svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.
For nedbøying i mm, se tabell

Kan på forespørsel lakkeres i ønsket farge.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Kabelstige TS 200 Sendz 6m MP-152S
Kabelstige TS 300 Sendz 6m MP-153S
Kabelstige TS 400 Sendz 6m MP-154S
Kabelstige TS 500 Sendz 6m MP-155S
Kabelstige TS 600 Sendz 6m MP-156S
Kabelstige Z 200 Varmf 6m MP-152Z
Kabelstige Z 300 Varmf 6m MP-153Z
Kabelstige Z 400 Varmf 6m MP-154Z
Kabelstige Z 500 Varmf 6m MP-155Z
Kabelstige Z 600 Varmf 6m MP-156Z
Kabelstige 200 Z4 6m MP-152Z4
Kabelstige 300 Z4 6m MP-153Z4
Kabelstige 400 Z4 6m MP-154Z4
Kabelstige 500 Z4 6m MP-155Z4
Kabelstige 600 Z4 6m MP-156Z4

Tilleggsinformasjon

Trinnavstand

c-c 250 mm

Vangehøyde

56 mm

Bruddlast

= 1,7 ggr makslast

Godstykkelse

1,25 mm

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv)

20 µm (maks miljøklasse C2)

Varmforsinket

60 µm (maks miljøklasse C4)

Z4

tilsvarer 85 µm varmgalvanisering (maks miljøklasse C4)

Kabelstige med tette trinn i 6m lengde, oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.

MP-S = Sendzimirforsinket
MP-Z = Varmforsinket
MP-Z4 = Z4

MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht. svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.
For nedbøying i mm, se tabell

Kan på forespørsel lakkeres i ønsket farge.