Kaldsink på sprayboks MP-235Z

El-nummer: 1353799

Kaldsink for utbedring av kappflater på varmforsinkede produkter