Kaldsink på sprayboks MP-235 Z

El-nummer: 1353799

Kaldsink for utbedring av kappflater på varmforsinkede produkter

Kaldsink for utbedring av kappflater på varmforsinkede produkter