Kjølecompound

Kjølefett eller kjølecompound brukes for å fylle ut ujevnheter mellom kjøleflens og varmegivende komponent, for effektivt å overføre varme til kjøleflensen. Ikke legg på for mye. Det skal kun en tynn hinne til. Unngå å få kjølefettet i øyne, sår, munn etc. Det er også vanskelig å få av klær. Se for øvrig HMS Databladet.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Kjølefett eller kjølecompound brukes for å fylle ut ujevnheter mellom kjøleflens og varmegivende komponent, for effektivt å overføre varme til kjøleflensen. Ikke legg på for mye. Det skal kun en tynn hinne til. Unngå å få kjølefettet i øyne, sår, munn etc. Det er også vanskelig å få av klær. Se for øvrig HMS Databladet.
Kjølefett eller kjølecompound brukes for å fylle ut ujevnheter mellom kjøleflens og varmegivende komponent, for effektivt å overføre varme til kjøleflensen. Ikke legg på for mye. Det skal kun en tynn hinne til. Unngå å få kjølefettet i øyne, sår, munn etc. Det er også vanskelig å få av klær. Se for øvrig HMS Databladet.

Kjølefett eller kjølecompound brukes for å fylle ut ujevnheter mellom kjøleflens og varmegivende komponent, for effektivt å overføre varme til kjøleflensen. Ikke legg på for mye. Det skal kun en tynn hinne til. Unngå å få kjølefettet i øyne, sår, munn etc. Det er også vanskelig å få av klær. Se for øvrig HMS Databladet.