Kjølevifter for elektromotorer for utskiftbare bøssinger

Viftetypene CS 71-CS 180 ( for norm –motorrekken IEC 71 til IEC 180) har bare en stor boring, hvor bøssinger for ulike akslediameter passer.
Denne viftetypen forenkler arbeidet, sparer tid og gjør et stort plasskrevende lager av ulike typer og fabrikat unødvendig. Ved helt ekstreme aksel-dimensjoner lar nærmeste bøssing seg lett dreie ut i dreiebenk.

Bøssing Type ”O” har sylindrisk boring( uten kilespor) for lett tilpasning til tynne aksler. En bøssing passer alltid for to viftestørrelser. En nut i bøssingen smekker hørbart inn i boringens fjær ved innpressingen.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
VIFTE CS 71
VIFTE CS 80
VIFTE CS 90
VIFTE CS 100
VIFTE CS 112
VIFTE CS 132
VIFTE CS 160
VIFTE CS 180

Viftetypene CS 71-CS 180 ( for norm –motorrekken IEC 71 til IEC 180) har bare en stor boring, hvor bøssinger for ulike akslediameter passer.
Denne viftetypen forenkler arbeidet, sparer tid og gjør et stort plasskrevende lager av ulike typer og fabrikat unødvendig. Ved helt ekstreme aksel-dimensjoner lar nærmeste bøssing seg lett dreie ut i dreiebenk.

Bøssing Type ”O” har sylindrisk boring( uten kilespor) for lett tilpasning til tynne aksler. En bøssing passer alltid for to viftestørrelser. En nut i bøssingen smekker hørbart inn i boringens fjær ved innpressingen.