Kommutator freseapparat, Type DLKF 70

Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift.
Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Dimensjon
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø19 x 0,3 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø19 x 0,4 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø19 x 0,5 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø19 x 0,6 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø19 x 0,7 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø19 x 0,8 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø19 x 0,9 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø19 x 1,0 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø22 x 0,3 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø22 x 0,4 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø22 x 0,5 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø22 x 0,6 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø22 x 0,7 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø22 x 0,8 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø22 x 0,9 mm
Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift. Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.
Ø22 x 1,0 mm

Freseapparat med innebygd støydemper og tilkoplingsutstyr for pneumatisk drift.
Stillbart dybdeanslag for frihåndsføring. Freseblader i ulike tykkelser.