NSSHØU

Gul gummikabel for ekstreme miljøer

En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning,
kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Diameter
Vekt
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
15,3 mm
500 kg/km
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
21,2 mm
1200 kg/km
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
13,5 mm
260 kg/km
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
16,2 mm
370 kg/km
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
27,6 mm
1355 kg/km
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
33,1 mm
1990 kg/km
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
36 mm
2550 kg/km
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
42,2 mm
3630 kg/km
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
18,6 mm
520 kg/km
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
14,5 mm
260 kg/km
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.
En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning, kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.

Teknisk informasjon:

Oppbygning Gul ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr. merket)
innerkappe av gummi, revolvert
Isolasjon indre/ytre EPR basert gummi, chlorinated gummi, polychloroprene
blanding
Dimensjon 1,5 mm² til 150 mm²
Antall ledere 1 til 19 ledere
Jordleder Fra 3 leder
Testspenning 3000V 50Hz
Driftsspenning Uo/U 0,6/1kV
Temperatur område -25 til +80 °C fritt hengende.
-40 til +80°C fast montert
PVC-karakteristikk Selvslukkende og flammehemmende PVC
Leder konstruksjon VDE 0295 Klasse 5, IEC 60228 Klasse 5
Minste bøyeradius 5x kabeltykkelse

En gul gummikabel som brukes der miljøet er ekstremt tøft, f.eks. tunnelarbeide, gruvedrift, betong- og stålindustri, samt byggeplasser hvor levetiden på vanlig gummikabel er lav. Kabelen har en ytterkappe i gul spesialgummi, dette gjør den godt synlig og vil gi god svinnoppfølgning,
kappen gir også spesielt god beskyttelse mot skarpe kanter etc. Er godkjent etter VDE 0165 for bruk innenfor områder med eksplosjonsfare. Anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs.