Overflatebehanding og miljøklasser

Hvilken overflatebehandling skal jeg velge?

En enkel tommelfingerregel sier at man kan bruke overflatetbehandling som følger:
Korrosjonsklasse C1 – Elsink
Korrosjonsklasse C2 – Lakkert plate
Korrosjonsklasse C2 – Pregalvanisert Z275 (Sendzimir)
Korrosjonsklasse C4 – Varmforsinking SS-EN ISO 1461
Korrosjonsklasse C4 – Alusink AZ185
Korrosjonsklasse C4 – Z4
Korrosjonsklasse C5I/C5M – Rustfritt, syrefast

Hver korrosjonsklasse har ett ganske brett spenn og behovet for livslengde kan variere.
For, og mer eksakt, avgjøre hvilken overflatebehandling ditt prosjekt krever gjør se tabellen

1. Avgjør hvilken korrosjonsklasse prosjektet overensstemmer best med i tabell 1:23a.
2. Velg overflatebehandling etter kravet på livslengde i valgt korrosjonsklasse
3. I kolonne MP-kode står en bokstav for valgt alternativ. Velg produkter med den bokstaven i MP-nr. Savnes produktet i valgt alternativ, velges nærmeste produkt nedover som finnes i tabellen.

Eksempel: Du skal montere kabelstiger i et uoppvarmet lagerlokale.
1. Tabellen viser tydelig at vi her har et C2 miljø.
2. Lagerhallen skal fungere i mer enn 25 år, velg da pregalvanisert materialet Z275.
3. MP-koden blir her S, Kabelstiger finnes med S i MP-nr, velg det. Alle detaljer til monteringen skal dermed ha MP-koden S eller en bokstav lengre ned i listen i tabell 2.

Tabellene finner du i dokumentet under.

Hvilken overflatebehandling skal jeg velge?

En enkel tommelfingerregel sier at man kan bruke overflatetbehandling som følger:
Korrosjonsklasse C1 – Elsink
Korrosjonsklasse C2 – Lakkert plate
Korrosjonsklasse C2 – Pregalvanisert Z275 (Sendzimir)
Korrosjonsklasse C4 – Varmforsinking SS-EN ISO 1461
Korrosjonsklasse C4 – Alusink AZ185
Korrosjonsklasse C4 – Z4
Korrosjonsklasse C5I/C5M – Rustfritt, syrefast

Hver korrosjonsklasse har ett ganske brett spenn og behovet for livslengde kan variere.
For, og mer eksakt, avgjøre hvilken overflatebehandling ditt prosjekt krever gjør se tabellen

1. Avgjør hvilken korrosjonsklasse prosjektet overensstemmer best med i tabell 1:23a.
2. Velg overflatebehandling etter kravet på livslengde i valgt korrosjonsklasse
3. I kolonne MP-kode står en bokstav for valgt alternativ. Velg produkter med den bokstaven i MP-nr. Savnes produktet i valgt alternativ, velges nærmeste produkt nedover som finnes i tabellen.

Eksempel: Du skal montere kabelstiger i et uoppvarmet lagerlokale.
1. Tabellen viser tydelig at vi her har et C2 miljø.
2. Lagerhallen skal fungere i mer enn 25 år, velg da pregalvanisert materialet Z275.
3. MP-koden blir her S, Kabelstiger finnes med S i MP-nr, velg det. Alle detaljer til monteringen skal dermed ha MP-koden S eller en bokstav lengre ned i listen i tabell 2.

Tabellene finner du i dokumentet under.