Polyflex rillerør

i polyamid – halogenfri

Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6). Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv.
UV-stråler har bare ubetydelig innvirkning.
Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, den kan også brukes ute.

Godkjenninger (NW 10 til 50):
– UL – file nr. 81472 (N)
– TUV ADR for transport av farlig gods
– GGVS for transport av farlig gods
– KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada
– Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Ø utvendig
Ø innvendig
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
10 mm
6,7 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
13 mm
9,9 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
15,7 mm
12,2 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
15,8 mm
12,7 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
21,2 mm
16,6 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
25,4 mm
21,3 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
28,3 mm
23,2 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
34,5 mm
29 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
42,5 mm
36 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
54 mm
47,7 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
79,2 mm
66 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
13 mm
9,9 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
15,8 mm
12,7 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
21,2 mm
16,6 mm
- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
25,4 mm
21,3 mm

Teknisk informasjon:

Materiale Polyamid 6
Temperaturområde -40 til +120 °C
Vannopptak 8,5-10 %
Halogenfri Ja

Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6). Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv.
UV-stråler har bare ubetydelig innvirkning.
Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, den kan også brukes ute.

Godkjenninger (NW 10 til 50):
– UL – file nr. 81472 (N)
– TUV ADR for transport av farlig gods
– GGVS for transport av farlig gods
– KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada
– Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.