RE-2Y(St)Y-PiMF

Audio-, kontroll- og instrumenteringskabel

RE-2Y(St)Y-PiMFbrukes som koblingskabel for 4-20mA. Benyttes også for instrumentering og overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. Individuell folieskjerming av parene med jordtråd. Kabelen har også felles folieskjerm med jordtråd. Skjermene er isolert fra hverandre. Dette gjør at kabelen gir en meget god EMC skjerming.
Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, betong og i murverk samt utendørs og nedgravd. RE-kabel blir i dag brukt spesielt mye i industrien og dataanlegg hvor EMC-sikkerhet er ett krav.
Andre dimisjoner på forespørsel.

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Diameter
Vekt
RE2Y(St)Y PIMF 2x2x0,5 mm² Sva
ca 9,5 mm
88 kg/km
RE2Y(St)Y PIMF 4x2x0,5 mm² Sva
ca 11 mm
134 kg/km
RE2Y(St)Y PIMF 8x2x0,5 mm² Sva
ca 14,5 mm
225 kg/km
RE2Y(St)Y PIMF 12x2x0,5 mm² Sva
ca 17 mm
314 kg/km
RE2Y(St)Y PIMF 24x2x0,5 mm² Sva
ca 23,5 mm
551 kg/km

Tilleggsinformasjon

Oppbygning

Sort eller blå(egensikre kretser) ytterkappe, fargekodet ledere, hvit/sort og nummermerking, parvis revolvert og folieskjermet med jordtråd i hvert par, felles folieskjerm med jordtråd.

Isolasjon indre/ytre

PE/Forsterket PVC

Lederkonstruksjon

7 trådet kobber

Dimensjon

0,5 mm² til 1,3 mm²

Antall ledere

1 til 48 par

Jordleder

jordtråd hvert par / jordtråd under skjerm

Testspenning

2000V

Driftspenning

300V

Temperaturområde

Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C

Ved brann

flammehemmende etter IEC 60332-1 og IEC 60332-3C

RE-2Y(St)Y-PiMFbrukes som koblingskabel for 4-20mA. Benyttes også for instrumentering og overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. Individuell folieskjerming av parene med jordtråd. Kabelen har også felles folieskjerm med jordtråd. Skjermene er isolert fra hverandre. Dette gjør at kabelen gir en meget god EMC skjerming.
Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, betong og i murverk samt utendørs og nedgravd. RE-kabel blir i dag brukt spesielt mye i industrien og dataanlegg hvor EMC-sikkerhet er ett krav.
Andre dimisjoner på forespørsel.