Sett for målersløyfe – dobbeltisolert

Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001
Består av 6 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med ”NETT” og ”ANLEGG”. I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse

PVC isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Diameter
Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 6 kabellengder på 100 cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med ”NETT” og ”ANLEGG”. I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5 Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
ca. 7,7 mm
Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 6 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med ”NETT” og ”ANLEGG”. I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5 Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
ca. 8,7 mm
Settet leveres med ledning i fargene sort, grå, brun og blå iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 8 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med ”NETT” og ”ANLEGG”. I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5 Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
ca. 7,7 mm
Settet leveres med ledning i fargene sort, grå, brun og blå iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 8 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med ”NETT” og ”ANLEGG”. I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5 Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
ca. 8,7 mm

Teknisk informasjon:

Oppbygning ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
Isolasjon indre/ytre PVC/PVC
Dimensjon 10 og 16 mm² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Antall ledere Enleder
Testspenning 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning Uo/U 450/750V
Temperatur område -5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon IEC 60228 kl. 5
PVC karakteristikk Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Strømføringsevne 10 mm²/63A (ved 30 °C), 16 mm²/85A (ved 30 °C), gjelder ved installasjon fast forlagt og kabler berører hverandre/ tre belastede ledere forlagt i trekant formasjon.

Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001
Består av 6 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med ”NETT” og ”ANLEGG”. I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse

PVC isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5