Svakstrømsrenne, perforert

Perforert svakstrømrenne med hull for nedfellign av kabler. De store hullene kan tettes med Ø 23 mm
TETT-nipler for å ikke skade kablene

Varianter / FDV-dokumentasjon

El.nr
Varetekst
Svakstrømsrenne perf 50 Sendz MP-138S
Svakstrømsrenne perf 100 Sendz MP-139S
Svakstrømsrenne perf 200 Sendz MP-140S
Svakstrømsrenne perf 50 Z4 MP-138Z4
Svakstrømsrenne perf 100 Z4 MP-139Z4
Svakstrømsrenne perf 50 Syref 2m MP-138R

Tilleggsinformasjon

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv)

20 µm (maks miljøklasse C2)

Z4

tilsvarer 85 µm varmgalvanisering (maks miljøklasse C4)

Perforert svakstrømrenne med hull for nedfellign av kabler. De store hullene kan tettes med Ø 23 mm
TETT-nipler for å ikke skade kablene